Shot of the Day

Wazza

cutback-mentawai

Wazza trying to slow down.